Symposium "E-Business" op 31 oktober 2000

Praktijkcases

FalcOnline

In 1988 heeft het Britse Eagle Star een Nederlandse vestiging opgericht, het huidige Falcon Leven, en heeft het Universal Life / Unit Linked concept in Nederland geÔntroduceerd. In 1994 is deze vestiging overgegaan in handen van Fortis AMEV, die het de naam Falcon Leven meegaf.

Falcon Leven is een middelgrote speler in de verzekeringsmarkt, en marktleider op het gebied van het Universal Life / Unit Linked concept. Dit concept biedt de mogelijkheid premiehoogte, dekking en einddatum bij te stellen gedurende de looptijd. Falcon Leven werkt samen met een selecte groep gespecialiseerde adviseurs. Deze tussenpersonen zijn zelfstandige, onafhankelijke ondernemers die veelal een portefeuille hebben van producten afkomstig van verschillende verzekeraars.

Falcon Leven mag met recht een success story genoemd worden met al 3 jaar achtereen 50% groei per jaar (resulteert in een verdriedubbeling van de omzet in 3 jaar tijd) . Dit zijn groeicijfers die alleen gerealiseerd konden worden door het ontwikkelen en implementeren van een E-Business strategie. Deze publicatie beschrijft het gehele E-Business traject van de keuzes in beleid tot in gebruikneming bij de tussenpersonen.

FalcOnline is de internet-toepassing van Falcon Leven die de producten Lijfrente en Sparen via internet aan de tussenpersonen aanbiedt. Falcon Leven (opgericht in 1988) biedt Universal Life / Unit Linked verzekeringen aan, uitsluitend via tussenpersonen. Dit verzekeringsconcept koppelt flexibiliteit aan hoog rendement via beleggingen. Het aanbieden via internet heeft enorme impact op de organisatie gehad: uitsluitend door herinrichting van de bedrijfsprocessen bleek het mogelijk de benodigde snelheid van handelen te realiseren.

Gezien de enorme impact op de organisatie van de keuze voor een E-Business strategie is het gehele strategisch management proces zeer zorgvuldig doorlopen en is er de keuze gemaakt het proces voor twee producten te doorlopen. Bij het doorlopen van het proces met ťťn product zouden weliswaar alle leermomenten de revue passeren, maar is nog onbekend wat de effecten zouden zijn bij meerdere producten. Door de gehele leercurve voor precies twee producten te doorlopen wordt ook dit voorkomen. Als het proces helder is voor twee producten, kunnen ook de overige producten in hoog tempo aangeboden worden. Het leertraject, bestaande uit analyses, beslissingen en terugkoppelingen van resultaten, van de twee producten zijn onderwerp van dit document.

Doelstelling

Falcon Leven heeft zich in 1996 ten doel gesteld in 3 jaar tijd een omzetverdubbeling te realiseren. Deze groei zou plaats moeten vinden met dezelfde mensen en middelen.

Kwantificering van de doelstelling: streven naar een productiviteitsverbetering met een factor tussen 6 en 10, verdeeld over het project als volgt:

Fase 1 1 jaar aanpassen primair proces: kop-staart Factor 2

Van batchverwerking naar real-time verwerking

Fase 2 1 jaar invoeren / ontwikkelen nieuwe technologie Factor 2

Inkijkfunctie als resultaat

Fase 3 1 jaar roll-out voor twee producten Factor 2

Lijfrente + sparen op basis van ‘nieuwe’ organisatie en IT

Domotica

"Wonen in een virtuele wijk"

Er is een nieuwe woonwijk gebouwd, geen gewone, maar een virtuele: "Westkeetshaven" in Zwijndrecht. Of eigenlijk niet in Zwijndrecht, maar op het internet. NBM Amstelland heeft in samenwerking met KPN Telecom een internetsite opgezet voor de toekomstige bewoners van de echte wijk. De eerste paal daarvoor is in juni jongstleden geslagen. En de eerste woningen zijn pas in de tweede helft van volgend jaar klaar. Toch kunnen de kopers zich al wijkgenoot voelen van de andere virtuele bewoners van de wijk. Ze kunnen via de site met de bouwer en elkaar communiceren. Met behulp van een discussie-, mail- en chat-functie wisselen ze vragen, ideeŽn en plannen uit. Zo maken ze intensief kennis met elkaar, ver vůůr de opleverdatum. Maar er is meer dan met elkaar chatten op de site. Er is een webcamera opgesteld, die de hele bouwplaats overziet. De leden van de virtuele wijk kunnen zo "live" een kijkje nemen in Zwijndrecht en zien hoe de bouw van hun huis vordert. Dag en nacht. Ze kunnen de camera zelf besturen, van links naar rechts en van boven naar beneden. Bovendien kun je inzoomen op delen van de wijk en plekken in de omgeving om ze van wat dichterbij te bekijken. Een groot succes, omdat je zo op je gemak, vanuit je stoel thuis, toch even naar je nieuwe huis kunt "surfen". NBM en KPN doen deze proef onder meer om te kunnen onderzoeken in welke woondiensten de toekomstige bewoners van de wijk geÔnteresseerd zijn. Dat geeft ze de kans om straks op maat diensten te gaan ontwikkelen waarvan het succes min of meer gegarandeerd is. Voor dat onderzoek is het van groot belang dat de kopers de zekerheid hebben "onder elkaar" te zijn. Vertrouwen is essentieel voor het slagen van dit project. Daarom is de virtuele gemeenschap besloten. Bij de behandeling van de case zal er echter wel een blik worden gegund op de site.

Onderwijsportal

Het laatste decennium heeft informatie- en communicatietechnologie (ICT) in veel maatschappelijke sectoren een explosieve ontwikkeling doorgemaakt. Hierbij kunnen we constateren dat deze ontwikkelingen niet beperkt zijn gebleven tot zuiver technologische innovaties, maar dat deze ontwikkelingen tevens van invloed zijn gebleken op inhouden en werkvormen. In het Haagse onderwijsveld wordt al ruim vijftien jaar met wisselend succes geŽxperimenteerd met ICT-toepassingen. Vastgesteld kan worden dat veel ICT-projecten in het onderwijs tot op heden beperkte resultaten hebben opgeleverd, dit in tegenstelling tot andere maatschappelijke sectoren. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, zoals een gebrek aan financiŽle middelen, turbulente technologische ontwikkelingen, scholingsvraagstukken van onderwijsgevenden, een gebrek aan goede educatieve Nederlandstalige software en niet in de laatste plaats problemen bij de onderwijskundige en organisatorische inbedding van ICT in de praktijk.

Tot nu toe schaften scholen verschillende softwarepakketten aan in de vorm van diskettes of CD-roms. Het merendeel van deze software was gericht op deelaspecten van leerlijnen en uitsluitend geschikt voor ‘stand alone’gebruik. De snelle ontwikkeling van Internet biedt echter zeer waardevolle nieuwe mogelijkheden voor de distributie en toepassingsmogelijkheden van educatieve software. Anders dan voorheen ontwikkelen educatieve uitgeverijen complete ‘webbased’ leerlijnen. Ook andere partijen, waaronder onderwijsgevenden zelf, overwegen om complete ‘webbased’ leerlijnen te ontwikkelen. De ‘methoden-sites’ die aldus ontstaan, betekenen veel voor de toekomstige onderwijskundige inrichting van Haagse scholen. Met behulp van deze leerlijnen kan immers, beter dan voorheen, gedifferentieerd onderwijs worden aangeboden. Daarnaast bieden deze systemen de mogelijkheid om leren onafhankelijk van plaats en tijd vorm te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat kinderen thuis kunnen doorwerken aan dezelfde materialen als waarmee in school wordt gewerkt. Dit biedt niet alleen nieuwe mogelijkheden voor huiswerk en onderwijs aan zieke kinderen, maar tevens voor leraren die thuis planningen kunnen maken die via het Internet direct operationeel zijn. Ook leraren die de druk van de dagelijkse verantwoordelijkheid voor een groep niet meer kunnen dragen, kunnen voor de arbeidsmarkt behouden blijven door online huiswerkondersteuning of ‘webbased’ begeleiding te verzorgen. Voor het welslagen van de nieuwe ontwikkelingen is het niet alleen van belang dat Haagse scholen worden aanegesloten op Internet en dat alle scholen worden voorzien van gestandaardiseerde netwerken, maar tevens dat een webbased leerlingmanagementsysteem (wlms) wordt ontworpen, waarmee leraren via ťťn systeem per leerling kunnen plannen welke inhouden worden aangeboden. Deze gestructureerde toegang tot educatieve ‘webbased content’ wordt de Haagse Onderwijsportal genoemd.

Kappashop

Kappa Packaging, een verpakkingsonderneming van 54 werkmaatschappijen in 12 landen, heeft een ‘central market place’ op het web gecreŽerd voor haar werkmaatschappijen. Zo kan de inkoopactiviteit decentraal blijven plaatsvinden, terwijl volumes toch gebundeld worden om centraal scherpe prijzen bij toeleveranciers te kunnen bedingen.
Een praktische oplossing die ook open staat voor ondernemingen buiten Kappa Packaging.
In de presentatie wordt kort behandeld hoe de inkoop activiteit georganiseerd is en hoe de website opgebouwd is (de informatiestructuur en de relatie met de lokale ERP systemen).

Terug naar de homepage