Van der Wilt Management Advies is een onafhankelijk adviesbureau gericht op het verbeteren van de prestaties van organisaties. De kerncompetentie van Van der Wilt Management Advies valt te beschrijven als samen met de medewerkers van haar opdrachtgever tot een betere bedrijfsprestatie te komen. Steekwoorden zijn: samenwerking, procesinrichting, kwaliteit, besturing en informatievoorziening, excellentie.

Excellentie is niet zomaar een begrip, het is de uitdaging zoals wij kijken naar elke opdracht en elke organisatie. De vraag die wij ons stellen is steeds, ‘Hoe kunnen wij de prestaties van onze klant meehelpen te verbeteren'.

Deze slag kan alleen maar gemaakt worden door inzicht in de eigen bedrijfsprocessen van zowel de operationele als de besturende processen. Al sinds 1999 houden we ons ook bezig hoe invulling gegeven kan worden aan Corporate Governance als onderdeel van de besturende processen.  Achteraf bleken we hiermee ver vooruit te zijn wat blijkt uit de ontwikkelingen in Amerika en de aanname van de Sarbanes-Oxley wet 404 en later het werk van de commissie Tabaksblat in eigen land. De invulling van Corporate Governance hebben wij gekoppeld aan de toepassing van het INK-model. Naar ons idee hebben wij hiermee evenwicht gebracht in zowel transparantie in besturen als het streven naar (bereiken van) excellentie.

Het managen van de bedrijfsprocessen is voor ons de invalshoek van waaruit we werken. De wijze waarop samengewerkt wordt om tot prestaties te komen is de volgende stap. Het doel is om te komen tot resultaatverbetering. Het monitoren van je bedrijfsprocessen geeft inzicht in de bereikte resultaten en prestaties. Dat de kwaliteit van de output van de bedrijfsprocessen goed moet zijn is evident. Als het om bulkprocessen gaat zoals bij facturering door nutsbedrijven dan is de output op zich niet meer fysiek te controleren. Hiervoor leveren wij de volgende oplossing:
Voor het behouden van inzicht in en de kwaliteit van de eigen geautomatiseerde bedrijfsprocessen leveren wij het product McFocus. Wij zijn gecharmeerd van de eenvoud van het pakket en de hoge performance.

Graag daag  ik u uit of wij voor u ook verbeteringen in uw bedrijfsprocessen kunnen realiseren.

Ing. Korstiaan van der Wilt

Directeur

Business structures in the New Economy  

   

 

 

 

Wat doen wij?
Wie zijn wij?
Waar kunt u ons vinden?

 


Partners en samenwerkingsverbanden:  Obrac Finance B.V.